hangtran2808's Recent Activity

 1. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp DDGS số lượng lớn-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp DDGS gồm các chỉ tiêu:ProFat: 36% tối thiểu Protein: 26% tối thiểu Tro: 7% tối đa Độ ẩm: 12.0% tối đa Chất xơ:...

  21/9/17 lúc 14:24
 2. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Vỏ đậu xanh, Hạt đậu xanh, Đậu xanh tróc vỏ- 0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ đậu xanh, hạt đậu xanh, đậu xanh tróc vỏ với số lượng lớn. Hàm lượng vỏ đậu xanh như sau: đạm trổng...

  21/9/17 lúc 14:20
 3. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp DDGS số lượng lớn-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ đậu xanh, hạt đậu xanh, đậu xanh tróc vỏ với số lượng lớn. Hàm lượng vỏ đậu xanh như sau: đạm trổng...

  21/9/17 lúc 14:17
 4. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Chuyên cung cấp xác mắm khô số lượng lớn-0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng xác mắm khô và tươi với chỉ tiêu như sau: Đạm ..........10 % min Ẩm.............17% max...

  21/9/17 lúc 12:13
 5. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Vỏ đậu xanh, Hạt đậu xanh, Đậu xanh tróc vỏ- 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng xác mắm khô và tươi với chỉ tiêu như sau: Đạm ..........10 % min Ẩm.............17% max...

  21/9/17 lúc 12:10
 6. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp DDGS số lượng lớn-0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng xác mắm khô và tươi với chỉ tiêu như sau: Đạm ..........10 % min Ẩm.............17% max...

  21/9/17 lúc 12:08
 7. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp gừng giống số lượng lớn-0937392133.

  Gừng trâu từ 8 đến 9 tháng tuổi Gừng có mầm Số lượng lớn Gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ Giá hợp lý. Hướng dẫn kỷ thuật trồng Qúy khách có nhu...

  21/9/17 lúc 12:04
 8. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Chuyên cung cấp xác mắm khô số lượng lớn-0937392133.

  Gừng trâu từ 8 đến 9 tháng tuổi Gừng có mầm Số lượng lớn Gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ Giá hợp lý. Hướng dẫn kỷ thuật trồng Qúy khách có nhu...

  21/9/17 lúc 12:01
 9. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp bắp non số lượng lớn-0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài nước,...

  21/9/17 lúc 11:58
 10. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp gừng giống số lượng lớn-0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài nước,...

  21/9/17 lúc 11:54
 11. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Chuyên cung cấp xác mắm khô số lượng lớn-0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài nước,...

  21/9/17 lúc 11:51
 12. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề giống khoai môn cao chỉ tím-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 100 đến 120...

  21/9/17 lúc 11:43
 13. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp bắp non số lượng lớn-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 100 đến 120...

  21/9/17 lúc 11:40
 14. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp gừng giống số lượng lớn-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 100 đến 120...

  21/9/17 lúc 11:36
 15. hangtran2808 đã trả lời vào chủ đề Chuyên cung cấp xác mắm khô số lượng lớn-0937392133.

  Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 100 đến 120...

  21/9/17 lúc 11:33